Konkurs literacki

Wydarzenie:

Typ wydarzenia: Konkurs
Od: 05 czerwca 2017, 00:00
Do: 30 września 2017, 00:00
Miejsce: Poznań, Piekary 17 p.907

Opis:

I Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego na tom prozy
( opowiadania, nowela, esej ) im. Eugeniusza Paukszty


Zarząd Oddziału Związku Literatów Polskich w Poznaniu,
ogłasza konkurs adresowany do wszystkich twórców zrzeszonych i niezrzeszonych.Celem konkursu jest pozyskanie wartościowych książek o tematyce społeczno-obyczajowej w okresie zachodzących przemian politycznych i gospodarczych w kraju.Konkurs adresowany jest dla osób dorosłych, warunek konieczny, ukończone osiemnaści lat.
Każdy uczestnik może przesłać jedną pracę.Prace nigdzie dotąd niepublikowane- opowiadania, nowela, esej - maksymalnie do 30 stron formatu A4 w 3 egzemplarzach, także nagrane na nośniku CD, opatrzone godłem należy przysłać do dnia 30 września 2017 r.
na adres:
Związek Literatów Polskich Oddział w Poznaniu
ul. Piekary 17 pok. 907
60- 211 Poznań
W zaklejonej kopercie, oznaczonej godłem, należy dołączyć swoje dane osobowe, adres zamieszkania oraz numer telefonu. Wymagane jest też oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 7 listopada 2017r. w Auli Lubrańskiego UAM w Poznaniu, podczas 40. Międzynarodowego Listopada Poetyckiego.
Nagrodą główną będzie pamiątkowa statuetka oraz nagrody pieniężne dla zwycięzcy i wyróżnionych. Wyróżnione prace zostanie wydana w formie książkowej w terminie do końca października 2018, z promocją podczas 41 Listopada Poetyckiego w 2018.


Bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 795 405 688

Wybierają się (1):

Zobacz na mapie:

Komentarze (0)

Musisz być zalogowany, żeby dodawać komentarze. Zaloguj się
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się