Konkurs na remiks literacki "Remikstura"

 Remikstura


KONKURS NA REMIKS LITERACKI "REMIKSTURA"


Zremiksuj literaturę! Zostań literackim didżejem.

Fundacja Liternet oraz Koło Medioznawców UJ zapraszają do wzięcia udziału w konkursie na remiks literacki. Partnerem konkursu jest biblioteka internetowa Wolnelektury.pl. Remiks to kolaż, który powstaje z połączenia fragmentów innych tekstów, poetyk i frazeologii. Słowo jest samplem, struktura zdania - sekcją rytmiczną, autor - didżejem skreczującym dobrane przez siebie utwory.

Przeczytaj utwory, które biorą udział w konkursie: http://liternet.pl/teksty/tag/2680-remiks-2011.

Konkurs rozpoczyna się 7 lutego, a kończy 7 marca 2011 roku (UWAGA: Termin przedłużony do 10 marca). Wyniki zostaną ogłoszone podczas Ogólnopolskiej konferencji studencko-doktoranckiej Ars Electronica: Remixed & Remastered, która odbędzie się 24-25 marca w Krakowie.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest opublikowanie na łamach serwisu http://liternet.pl remiksu literackiego (poezja, proza, dramat, scenariusz) z tagiem „remiks 2011” oraz umieszczenie na jego końcu bibliografii utworów kulturowych, z których powstał.  W celu dodania utworu należy zarejestrować się w serwisie jako użytkownik o profilu „autor”.

Jury: Łukasz Podgórni, Karolina Plinta, Mariusz Pisarski, Urszula Pawlicka, Jarosław Lipszyc, Łukasz Libiszewski, Leszek Onak.

Uczestnicy mogą remiksować dowolne utwory. Zachęcamy do korzystania z utworów dostępnych w domenie publicznej oraz opublikowanych na wolnych licencjach. Polecamy serwisy udostępniające twórczość:
http://www.wolnelektury.pl/katalog/
http://www.pbi.edu.pl/index.html
http://www.polona.pl/dlibra

 


Jak wziąć udział w konkursie?
1. Zremiksuj jeden lub kilka utworów literackich.
2. Umieść remiks (poezja, proza, dramat, scenariusz) w liternet.pl
3. Pod tekstem dodaj informacje o utworach, z których korzystałeś przy tworzeniu remiksu (autor, utwór, tomik, ksiązka, strony, licencja, na której utwór został udostępniony).
4. Oznacz tekst tagiem "remiks 2011".

 


REGULAMIN KONKURSU NA REMIKS LITERACKI "REMIKSTURA"
1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Liternet oraz Koło Naukowe Medioznawców UJ. Partnerem konkursu jest biblioteka internetowa Wolnelektury.pl.
2. Konkurs ma na celu rozpowszechnienie idei remiksu i promocję tworzących go autorów.
3. Konkurs rozpoczyna się 7 lutego, a kończy 7 marca 2011 roku (UWAGA: Termin przedłużony do 10 marca).
4. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest opublikowanie na łamach serwisu http://liternet.pl remiksu literackiego (poezja, proza, dramat, scenariusz) z tagiem „remiks 2011” oraz umieszczenie na jego końcu bibliografii utworów kulturowych, z których powstał. W celu dodania utworu należy zarejestrować się w serwisie jako użytkownik o profilu „autor”.
5. Jeden autor może dodać dowolną liczbę remiksów.
6. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane.
7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Ogólnopolskiej konferencji studencko-doktoranckiej Ars Electronica: Remixed & Remastered, która odbędzie się w 24-25 marca w Krakowie. Szczegółowe informacje o konferencji pod adresem: medioznawcy.filmoznawcy.pl
8. Zachęcamy do korzystania z utworów dostępnych w domenie publicznej oraz opublikowanych na wolnych licencjach. Utwory, które będą łamały prawo autorskie będą dyskwalifikowane.
9. Laureaci konkursu zostaną poinformowani e-mailowo o wygranej na tydzień przed konferencją.
8. Wszelkie pytania lub wątpliwości prosimy kierować na adres: fundacja@fundacjaliternet.pl

 


KONFERENCJA ARS ELECTRONICA: REMIXED & REMASTERED

 

Konferencja Ars

 

 

Ars Electronica: Remixed & Remastered otworzy pole do dyskusji na temat praktyk kulturowych, które rozwinęły się wokół kategorii remiksu w dobie Web 2.0. Zastanowimy się nad – często pomijanymi w toku o rozważań o charakterze prawnym – zagadnieniami reprezentacji i autorstwa, kolektywnej kreatywności i zbiorowej inteligencji, taktyk amatorskich i fanowskich, nowych form produkcji kulturowej i polityki oporu oraz samą genealogią remiksu. Misją konferencji naukowych Ars Electronica jest wpisanie refleksji medioznawczej w szeroki nurt humanistyki krytycznej. Poszerzając zakres znaczeniowy pojęcia remiksu, chcielibyśmy rozważyć jego głębokie zakorzenienie w tradycji humanistyki XX wieku i zaproponować odejście od analiz stricte monodyscyplinarnych. Remiks to bowiem także praktyka badawcza współczesnego medioznawcy, zawieszonego pomiędzy rozmaitymi paradygmatami naukowymi. Nasza konferencja będzie więc doskonałą okazją do rozważenia tożsamości medioznawstwa na scenie współczesnej, transdyscyplinarnej humanistyki.

Konferencja skierowana jest do studentów, doktorantów oraz badaczy reprezentujących różne dyscypliny naukowe: kulturoznawstwo, medioznawstwo, filmoznawstwo, filologię, historię sztuki, filozofię, socjologię, politologię, informatykę, antropologię, gender studies i inne.

Dyskusji chcielibyśmy poddać następujące zagadnienia:

- remiks jako taktyka fanowska: fanfikcja, vidding, machinima
- remiks jako wymazywanie źródła – rekonfiguracje kategorii „autora” i „oryginału”
- zagadnienia filmowej intertekstualności
- remiks jako polityka oporu – krytyczny potencjał Web 2.0, sieci społecznościowych i ruchu Open Source
- przechwytywanie strategii remiksu przez dyskursy dominujące
- remiksowalność mediów w perspektywie software studies i critical code studies (kopiuj/wklej, import/eksport, renderowanie)
- remiks jako alternatywna narracja tożsamościowa w perspektywie teorii krytycznych (queer, drag, mimikra)
- remiks w muzyce – cover, mash-up, sampling, plądrofonia
- teoria (po) telewizji w dobie konwergencji mediów
- e-literatura, poezja cyfrowa, liternet – pogranicza języka naturalnego i języków programowania
- sztuka nowych mediów – naprawa, recykling, remiks – od hybrydy
do strategii
- media lokacyjne a rewitalizacja/gentryfikacja przestrzeni miejskiej
- praktyki remiksu jako wyzwanie dla dyskursu praw autorskich
- remiks jako sposób wyjścia z kryzysu reprezentacji; technologie hipermedialne i hipertekstualne jako strategie tworzenia wiedzy i przedstawienia
- status ontologiczny dzieła w dobie (re)produkcji cyfrowej
- remastering a nowoplemienność

Konferencja odbędzie się w Krakowie, w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ,
w dniach 24-25 marca 2011 r.
Zainteresowanych prosimy o przesyłanie abstraktów referatów wraz z danymi osobowymi i nazwą reprezentowanej instytucji do dnia 25 lutego 2011 r.
na adres: konferencja.ars.electronica@gmail.com.
Zastrzegamy sobie prawo do selekcji zgłoszeń. Nie pobieramy opłaty konferencyjnej.

4. Ogólnopolska konferencja studencko-doktorancka
Ars Electronica: Remixed & Remastered
Kraków, 24-25 marca 2011 r.

Opiekun naukowy: dr Anna Nacher
Komitet organizacyjny: Michał Gulik, Paulina Kaucz, Jagna Lewandowska, Jakub Mihilewicz, Karolina Plinta, Filip Wróblewski

Koło Naukowe Medioznawców UJ
Instytut Sztuk Audiowizualnych UJ
Fundacja Liternet
medioznawcy.filmoznawcy.pl
medioznawcy@gmail.com