Polityka prywatności

Serwis liternet.pl szanuje prywatność swoich użytkowników.

1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz danych udostępnionych w utworzonym przez niego profilu odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy rejestracji. Liternet.pl przetwarza dane użytkownika zgodnie z Polityką Prywatności oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Dane użytkowników w postaci loginu, adresu email, imienia i nazwiska, województwa i miasta zamieszkania oraz adresu IP nie są przekazywane, sprzedawane ani użyczane innym osobom ani instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, lub też na żądanie prawnie upoważnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Liternet.pl zastrzega sobie jednak prawo do przekazania informacji na temat adresu IP stosownym instytucjom i organom państwowym w przypadku, gdy z adresów tych prowadzona jest działalność szkodliwa dla serwisu (spam, flood, abuse, trolling etc.)

3. Podczas rejestracji w Serwisie wymagane jest podanie adresu email, loginu, imienia i nazwiska, daty urodzenia, województwa i miejscowości. Fundacja Liternet przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami. Adresów email używamy, w szczególności, w celu powiadamiania użytkowników o istotnych zmianach w serwisie lub komunikatach technicznych.

4. Dane zbierane podczas rejestracji są wykorzystane wyłącznie do umożliwienia użytkownikom zalogowania się do Serwisu i wyróznienia się na tle innych użytkowników. Rejestracja jest obowiązkowa jeżeli Użytkownik chcę aktywnie działać w Serwisie.

5. Fundacja Liternet z siedzibą w Krakowie, jako Administrator danych osobowych Serwisu, dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych.

6. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników w Serwisie, zbierania danych demograficznych o użytkownikach, lub do personalizacji zawartości stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

7. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy użytkownikiem, a administracją Serwisu są wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie.

8. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane użytkowników mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

9. W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić dane użytkownika organom wymiaru sprawiedliwości.

10. Podczas korzystania z Serwisu serwery automatycznie rejestrują informacje przesyłane przez przeglądarkę użytkownika w trakcie wyświetlania witryny. Dzienniki serwera mogą zawierać takie informacje jak: żądanie sieciowe, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania oraz co najmniej jeden plik cookie.

11. Po zalogowaniu się do Serwisu i wybraniu zakładki „Ustawienia”, a następnie podzakładki „Dane podstawowe” użytkownik może wprowadzić zmiany w swoich danych osobowych podanych podczas rejestracji i używanych do zalogowania się do systemu.

12. Użytkownicy, którzy chcą zrezygnować ze swojego profilu w serwisie liternet.pl, proszone są o wysłanie listu z emaila, który został podany przy rejestracji konta na adres: liternet@liternet.pl. Konto nie zostaje całkowicie zlikwidowane. Domena, wszystkie dodane przez użytkownika komentarze i wpisy w grupach zostają. Natomiast opublikowane obiekty (książki, teksty, wpisy w dzienniku) zostają usunięte częściowo (tak jakby użytkownik skasował je po upłynięciu 60 minut).

13. Serwis liternet.pl może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji przeglądarki użytkownika podczas korzystania z serwisu, w celu wyświetlenia odpowiedniej strony. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

14. Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.