Historia

Historia pojęcia liternet i domeny liternet.pl 

19 kwietnia 2002 roku w Krakowie odbyła się sesja literaturoznawcza, zorganizowana przez Stowarzyszenie Krakowska Alternatywa oraz pismo Ha!art, na której po raz pierwszy oficjalnie zostało użyte pojęcie „liternet” (kilka miesięcy wcześniej termin ten został zaproponowany przez Jerzego Ablewicza). Konferencja miała na celu analizę prężnie rozwijającego się nowego obiegu literackiego i kulturowego oraz stanowiła próbę podsumowania dekady upowszechnienia się internetu w Polsce. Sesja miała charakter ogólnopolski; wystąpili na niej literaturoznawcy i krytycy wywodzący się z różnych uniwersytetów i placówek naukowych, redaktorzy sieciowych pism literackich, a także pisarze publikujący w sieci, doktoranci oraz studenci. Owocem spotkania była książka pod redakcją Piotra Mareckiego „Liternet. Literatura i internet” (październik 2002), zbierająca jedenaście referatów z tej sesji, które dotyczyły życia literackiego w internecie, społeczności internetowych, literatury hipertekstowej, netspeaku, blogów i stron autorskich. 

Nowe zjawiska zachodzące w świecie literatury wzbudziły duże zainteresowanie, czego efektem była druga edycja konferencji pod nazwą „liternet.pl”, która miała miejsce 26 maja 2003 roku w Bunkrze Sztuki w Krakowie. Podczas niej dyskutowano o demoscenie, liberaturze, netarcie, społecznościach liternetowych, zastanawiano się nad odpowiednimi narzędziami badawczymi oraz próbowano ustalić historię polskiego liternetu. Po tej sesji została wydana książka „liternet.pl” pod redakcją Piotra Mareckiego, która oprócz referatów została poszerzona o wywiady i rozmowy z twórcami i teoretykami liternetu, liberatury, hipertekstualizmu, wycinki z prasy dotyczące poprzedniej książki, a także fragmenty dyskusji na temat twórczości w sieci, które przewinęły się przez polskie media literackie. W nowej publikacji zawarto również dwa słowniki: słownik polskiego liternetu oraz słownik hipertekstu i hiperfikcji.

Pierwsza wersja portalu liternet.pl ruszyła w drugiej połowie 2004 roku. Serwis miał charakter redakcyjny i znalazły się w nim teksty z książek "liternet" i "liternet.pl", kilka aktualności i zapowiedzi konferencji, zalążek bazy bibliograficznej oraz linki do innych stron o tematyce liternetowej. Pomysł strony wyszedł od Piotra Mareckiego, projekt w ramach pracy magisterskiej zrealizował Piotr Czerski. Layout i grafikę przygotowała Marta Konarzewska. Strona funkcjonowała przez rok. Potem domena została przejęta przez osobę prywatną. Serwis web.archive.org podaje, że w październiku 2007 roku domena była zaparkowana na jednej ze stron z linkami. 

Dokładnie osiem lat po historycznej pierwszej sesji, 19 kwietnia 2010 roku, uruchomiliśmy portal, który ma za zadanie kontynuować idee kulturotwórczej roli internetu i wpływu sieci na obieg literacki.