Książki

 • 0000-4233-978-83-7587-242-2_b_list_80

  Ped@gog w blogosferze - II 2008/2009

  Autor: Bogusław Śliwerski
  Gatunek: Scenariusz
   
  Komentarze: 0

  Tom II Blogi przekroczyły granice internetu, wprowadzając się do literatury pięknej, młodzieżowej czy publikacji z humanistyki. Pedagog w blogosferze jest kolejną próbą uzupełnienia naszej wiedzy o reakcji obywatelskiej na przej...

 • 0000-4223-978-83-7308-712-5_b_list_80

  Pedagogika alternatywna - tom II Innowacje edukacyjne i reformy pedagogiczne

  Autor: Bogusław Śliwerski
  Gatunek: Scenariusz
   
  Komentarze: 0

  W części drugiej Pedagogiki alternatywnej znajdują się publikacje o dość zróżnicowanej treści. Tematem kilku publikacji jest edukacja zintegrowana na etapie wczesnoszkolnym. Najdłużej realizowana reforma tego szczebla szkolnictwa stano...

 • 0000-4213-978-83-7308-797-2_b_list_80

  Wyspy oporu edukacyjnego

  Autor: Bogusław Śliwerski
  Gatunek: Scenariusz
   
  Komentarze: 0

  Książkę tę autor napisał z myślą o tych polskich nauczycielach, którzy potwierdzili swoim zapałem i radykalnością innowacyjnego zaangażowania dostrzegli w idei klas autorskich ogromną szansę na zmianę samych siebie, swojego warsztatu pra...

 • 0000-4203-83-7308-145-3_b_list_80

  Rada szkoły - Rada oświatowa

  Autor: Bogusław Śliwerski
  Gatunek: Scenariusz
   
  Komentarze: 0

  Niniejszy poradnik jest pierwszym tego typu pełnym kompendium wiedzy o tym, czym jest rada szkoły, co ją odróżnia od pozostałych organów szkolnych, w jaki sposób można ją powołać, jakimi dysponuje prawami...

 • 0000-4193-978-83-7587-371-9_b_list_80

  Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki

  Autor: Bogusław Śliwerski
  Gatunek: Scenariusz
   
  Komentarze: 0

  Pedagogika poszukuje łatwości i oczywistości. Wszelkie koncepcje, które nie są łatwe ani oczywiste, mają małe szanse na wejście w obieg powszechny, na uzyskanie statusu „kanonu” myśli o wychowaniu. Nie jest to zjawis...

 • 0000-4183-978-83-7308-965-5_b_list_80

  Przyrzeczenie harcerskie - Historia. Metodyka. Manipulacje

  Autor: Bogusław Śliwerski
  Gatunek: Scenariusz
   
  Komentarze: 0

  Każdy instruktor, który, chcąc zrozumieć i docenić swoiste cechy i wielorakie funkcje harcerskiego przyrzeczenia, powinien najpierw sięgnąć do jego historii. Nie tylko po to, by uczynić zadość starej rzymskiej maksymie, iż „historia jest...

 • 0000-4173-978-83-7587-249-1_b_list_80

  Teoretyczne i empiryczne podstawy samowychowania

  Autor: Bogusław Śliwerski
  Gatunek: Scenariusz
   
  Komentarze: 1

  Inspiracją do napisania tej pracy był interesujący Autora od początku jego pracy naukowej problem samowychowania jako kategorii pedagogicznej, która wciąż jest traktowana marginalnie. Autor zwrócił uwagę na to, że ta problematyka nie doc...

 • 0000-4163-978-83-7587-221-7_b_list_80

  Teoretyczne podstawy edukacji alternatywnej

  Autor: Bogusław Śliwerski
  Gatunek: Scenariusz
   
  Komentarze: 0

  Gdybyśmy zaczęli naszą analizę od zasadni­czego dla tematu terminu „alternatywa", okazałoby się bardzo szyb­ko, że już w odniesieniu do samej jego definicji stoimy przed pewnym dylematem. Jedni bowiem akcentują w swojej definicji tego te...

 • 0000-4153-978-83-7587-305-4_b_list_80

  Współczesna myśl pedagogiczna

  Autor: Bogusław Śliwerski
  Gatunek: Scenariusz
   
  Komentarze: 0

  Publikacja powstała jako dopełnienie wcześniejszych studiów Autora nad współczesnymi teoriami i nurtami wychowania. Książka nie ma charakteru badań historycznych, gdyż zakres analizowanego rozwoju myśli pedagogicznej ma niedługą historię...

 • 0000-4143-978-83-7587-387-0_b_list_80

  Współczesne teorie i nurty wychowania. Bogusław Śliwerski

  Autor: Bogusław Śliwerski
  Gatunek: Scenariusz
   
  Komentarze: 0

  Już w pierwszym rozdziale Autor pisze o potrzebie prowadzenia badań metateoretycznych i porównawczych wskazując jak wiele wiąże się z tym problemów. Przedstawienie współczesnych teorii i nurtów wychowania rozpoczęte zostało od zaprezento...