Książki

 • 0000-4283-978-83-7308-715-6_b_list_80

  Jak zmieniać szkołę?

  Autor: Bogusław Śliwerski
  Gatunek: Scenariusz
   
  Komentarze: 0

  Książka jest kontynuacją dyskursu o polityce reform oświatowych oraz nauczycielskich praw do autonomii i twórczości. Autor stara się w niej także odpowiedzieć na dylematy dotyczące fazy przejścia od systemu totalitarnego do demokratyczn...

 • 0000-4273-978-83-7308-760-6_b_list_80

  Edukacja w wolności

  Autor: Bogusław Śliwerski
  Gatunek: Scenariusz
   
  Komentarze: 0

  W książce zostały zaprezentowane poglądy i praktyczne oferty dydaktyczne, które stały się dla Autora źródłem inspiracji i wsparcia w promowaniu koncepcji kształcenia wczesnoszkolnego bez odwoływania się do elementów przemocy strukturalne...

 • 0000-4263-978-83-7308-035-5_b_list_80

  Edukacja pod prąd

  Autor: Bogusław Śliwerski
  Gatunek: Scenariusz
   
  Komentarze: 0

  Książka jest swoistą "wędrówką" po różnych wymiarach edukacji w naszym kraju, która zmaga się z przeciwieństwami własnych założeń, z oporem krajowej i regionalnej polityki oświatowej, z blokadami instytucjonalnymi i ludzkimi. Autor ma na...

 • 0000-4253-978-83-7308-738-5_b_list_80

  Edukacja autorska

  Autor: Bogusław Śliwerski
  Gatunek: Scenariusz
   
  Komentarze: 0

  Przedmiotem książki jest wybrany nurt edukacji alternatywnej w polskim systemie oświatowym, który nadał już początek nowemu cyklowi przemian. Gdyby bowiem sięgnąć do koncepcji zmian edukacyjnych, dokonujących się według trzech typów mech...

 • 0000-4243-978-83-7587-076-3_b_list_80

  Ped@gog w blogosferze

  Autor: Bogusław Śliwerski
  Gatunek: Scenariusz
   
  Komentarze: 0

  Blogi przekroczyły granice internetu, wprowadzając się do literatury pięknej, młodzieżowej czy publikacji z humanistyki. Pedagog w blogosferze jest kolejną próbą uzupełnienia naszej wiedzy o reakcji obywatelskiej na przejawy życia społe...

 • 0000-4233-978-83-7587-242-2_b_list_80

  Ped@gog w blogosferze - II 2008/2009

  Autor: Bogusław Śliwerski
  Gatunek: Scenariusz
   
  Komentarze: 0

  Tom II Blogi przekroczyły granice internetu, wprowadzając się do literatury pięknej, młodzieżowej czy publikacji z humanistyki. Pedagog w blogosferze jest kolejną próbą uzupełnienia naszej wiedzy o reakcji obywatelskiej na przej...

 • 0000-4223-978-83-7308-712-5_b_list_80

  Pedagogika alternatywna - tom II Innowacje edukacyjne i reformy pedagogiczne

  Autor: Bogusław Śliwerski
  Gatunek: Scenariusz
   
  Komentarze: 0

  W części drugiej Pedagogiki alternatywnej znajdują się publikacje o dość zróżnicowanej treści. Tematem kilku publikacji jest edukacja zintegrowana na etapie wczesnoszkolnym. Najdłużej realizowana reforma tego szczebla szkolnictwa stano...

 • 0000-4213-978-83-7308-797-2_b_list_80

  Wyspy oporu edukacyjnego

  Autor: Bogusław Śliwerski
  Gatunek: Scenariusz
   
  Komentarze: 0

  Książkę tę autor napisał z myślą o tych polskich nauczycielach, którzy potwierdzili swoim zapałem i radykalnością innowacyjnego zaangażowania dostrzegli w idei klas autorskich ogromną szansę na zmianę samych siebie, swojego warsztatu pra...

 • 0000-4203-83-7308-145-3_b_list_80

  Rada szkoły - Rada oświatowa

  Autor: Bogusław Śliwerski
  Gatunek: Scenariusz
   
  Komentarze: 0

  Niniejszy poradnik jest pierwszym tego typu pełnym kompendium wiedzy o tym, czym jest rada szkoły, co ją odróżnia od pozostałych organów szkolnych, w jaki sposób można ją powołać, jakimi dysponuje prawami...

 • 0000-4193-978-83-7587-371-9_b_list_80

  Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki

  Autor: Bogusław Śliwerski
  Gatunek: Scenariusz
   
  Komentarze: 0

  Pedagogika poszukuje łatwości i oczywistości. Wszelkie koncepcje, które nie są łatwe ani oczywiste, mają małe szanse na wejście w obieg powszechny, na uzyskanie statusu „kanonu” myśli o wychowaniu. Nie jest to zjawis...