Książki z gatunku scenariusz

 • 0000-4193-978-83-7587-371-9_b_list_80

  Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki

  Autor: Bogusław Śliwerski
  Gatunek: Scenariusz
   
  Komentarze: 0

  Pedagogika poszukuje łatwości i oczywistości. Wszelkie koncepcje, które nie są łatwe ani oczywiste, mają małe szanse na wejście w obieg powszechny, na uzyskanie statusu „kanonu” myśli o wychowaniu. Nie jest to zjawis...

 • 0000-4183-978-83-7308-965-5_b_list_80

  Przyrzeczenie harcerskie - Historia. Metodyka. Manipulacje

  Autor: Bogusław Śliwerski
  Gatunek: Scenariusz
   
  Komentarze: 0

  Każdy instruktor, który, chcąc zrozumieć i docenić swoiste cechy i wielorakie funkcje harcerskiego przyrzeczenia, powinien najpierw sięgnąć do jego historii. Nie tylko po to, by uczynić zadość starej rzymskiej maksymie, iż „historia jest...

 • 0000-4173-978-83-7587-249-1_b_list_80

  Teoretyczne i empiryczne podstawy samowychowania

  Autor: Bogusław Śliwerski
  Gatunek: Scenariusz
   
  Komentarze: 1

  Inspiracją do napisania tej pracy był interesujący Autora od początku jego pracy naukowej problem samowychowania jako kategorii pedagogicznej, która wciąż jest traktowana marginalnie. Autor zwrócił uwagę na to, że ta problematyka nie doc...

 • 0000-4163-978-83-7587-221-7_b_list_80

  Teoretyczne podstawy edukacji alternatywnej

  Autor: Bogusław Śliwerski
  Gatunek: Scenariusz
   
  Komentarze: 0

  Gdybyśmy zaczęli naszą analizę od zasadni­czego dla tematu terminu „alternatywa", okazałoby się bardzo szyb­ko, że już w odniesieniu do samej jego definicji stoimy przed pewnym dylematem. Jedni bowiem akcentują w swojej definicji tego te...

 • 0000-4153-978-83-7587-305-4_b_list_80

  Współczesna myśl pedagogiczna

  Autor: Bogusław Śliwerski
  Gatunek: Scenariusz
   
  Komentarze: 0

  Publikacja powstała jako dopełnienie wcześniejszych studiów Autora nad współczesnymi teoriami i nurtami wychowania. Książka nie ma charakteru badań historycznych, gdyż zakres analizowanego rozwoju myśli pedagogicznej ma niedługą historię...

 • 0000-4143-978-83-7587-387-0_b_list_80

  Współczesne teorie i nurty wychowania. Bogusław Śliwerski

  Autor: Bogusław Śliwerski
  Gatunek: Scenariusz
   
  Komentarze: 0

  Już w pierwszym rozdziale Autor pisze o potrzebie prowadzenia badań metateoretycznych i porównawczych wskazując jak wiele wiąże się z tym problemów. Przedstawienie współczesnych teorii i nurtów wychowania rozpoczęte zostało od zaprezento...

 • 0000-4123-978-83-7308-711-8_b_list_80

  Pedagogika alternatywna. Postulaty, projekty i kontynuacje-TOM 1

  Autor: Bogusław Śliwerski
  Gatunek: Scenariusz
   
  Komentarze: 0

  Polska pedagogika po kolejnym, gwałtownym i radykalnie odcinającym się od socjalistycznej przeszłości formacyjnym przesileniu stanęła przed trudnym wyzwaniem zmiany społecznej. Jakiej alternatywy potrzebuje polska edukacja? Na ile niezbę...

 • 0000-4013-978-83-7587-143-2_b_list_80

  Powitanie wiosny

  Autor: Wojciech Śliwerski
  Gatunek: Scenariusz
   
  Komentarze: 0

  Ludowy obyczaj każe witać wiosnę hucznie i wesoło. W spotkaniu z wiosną nie może zabraknąć uczniów.

 • 0000-4003-978-83-7587-102-9_b_list_80

  Andrzejki

  Autor: Wojciech Śliwerski
  Gatunek: Scenariusz
   
  Komentarze: 0

  Troska o zapewnienie sobie powodzenia i szczęścia towarzyszyła wszystkim ludom przez wieki i stąd w ich życiu liczne były wróżby, magiczne zabiegi i zaklęcia. Późną jesienią, gdy dni stawały się coraz krótsze, a wieczory dłuższe, rozpocz...

 • 0000-3993-978-83-7587-100-5_b_list_80

  Alfabet Kacpra

  Autor: Wojciech Śliwerski
  Gatunek: Scenariusz
   
  Komentarze: 0

  Alfabet z pisanymi literami wielkimi i małymi powstał z myślą o dzieciach z zaburzoną percepcją wzrokowo-ruchową i pamięcią.