Grupy >> Sława Wielkiej Polsce >> Forum >> I posiedzenie Kolegium Odwoławczego przy grupie Sława Wielkiej Polsce
Autor Wypowiedź
über borkoś złożył wniosek:

"Wnoszę o przywrócenie mi możliwości wypowiadania się w grupie SWP. Swój wniosek motywuję naszym dobrem wspólnym, jakim jest Polska ponad podziałami polityczno-społeczno-gospodarczymi. Swoje zaangażowanie w polskie sprawy wyrażam też moją aktualną pracą nad projektem politycznym Rzeczpospolita Polis."

05 lutego 2018, 20:03:31
[wpis usunięty przez założyciela grupy]
05 lutego 2018, 20:04:46
w związku z tym zgodnie z procedurą określoną w statucie kolegium w pierwszej kolejności powinny zgłosić się osoby, które chcą pełnić funkcję ławników.

05 lutego 2018, 20:05:16
05 lutego 2018, 20:06:14
05 lutego 2018, 20:08:07
Ławnik powinien sugerować się głównie sumieniem,(winien/ nie winien),
bo od prawa jest sędzia i powinien jasno wskazać, jakie prawo zostało przekroczone, z odnośnikiem do odpowiedniego artykułu/paragrafu. Ławnik powinien też znać fakty/zarzuty, a jak wpisy są usuwane, to trudno się odnieść. W związku z tym, że ustawodawca ma całkowitą władzę nad cenzurą, naturalnym biegiem rzeczy powinien On wyznaczyć Ławników, o co osobiście wnoszę.

Z Poważaniem
Beatrix W.

05 lutego 2018, 21:41:05
jak dotąd statut był martwy. nikt nie był zainteresowany odwołaniem od decyzji o usunięciu wpisu. złożony wniosek nie dotyczy jednostkowego usunięcia, tylko wcześniej ogłoszonej decyzji o całkowitym zakazie wypowiadania się przez uber borkosia w SWP. ale możemy przyjąć, że będziemy stosować przepisy poprzez analogię.

powodem dla którego została wydana decyzja o zakazie wypowiadania się była charakterystyczna maniera szkalowania chrześcijaństwa, czy precyzyjnie katolicyzmu. wielu członków grupy są zadeklarowanymi katolikami. a więc złamany został artykuł 2 statusu SWP.

Art.2 – Zabronione jest obrażanie innych użytkowników, a także osób publicznych.

ze względy za notoryczne uwłaczanie religii katolickiej, została ostatecznie podjęta decyzja o odebraniu prawa wypowiedzi.

05 lutego 2018, 22:02:22
ławnicy zgłaszają się sami zgodnie ze statutem kolegium. -

Art 5. Ławnikiem zostaje każdy, kto wyrazi taką chęć.

Art 6. W przypadku jeśli chętnych będzie więcej niż dwóch, kandydaci rozstrzygają między sobą, którzy z nich zostaną ławnikami. Przy braku jednomyślnego uzgodnienia decyduje losowanie.

zatem zgłoś swoją chęć bycia ławnikiem skoro jesteś pierwszą i jedyną jak dotąd osobą, która zainteresowała się posiedzeniem kolegium.

05 lutego 2018, 22:08:16
Katolicym to nie religia, to wyznanie.

05 lutego 2018, 22:29:13
Poza tym nie uwłaczałem w żadnym wypadku, ponieważ katolicyzm mnie po prostu nie interesuje (pomimo tego, że znam metaskładowe tego wyznania).

05 lutego 2018, 22:30:08
posiedzenie jeszcze nie zaczęło. nie został ustalony jeszcze skład kolegium.

05 lutego 2018, 22:32:34
* się

05 lutego 2018, 22:32:55
Przepraszam.

05 lutego 2018, 22:33:58
ale możesz śmiało zgłosić swoją kandydaturę jako ławnika. wydaje się to absurdalne. ale nie ma żadnego przeciwwskazania. pisząc statut kolegium brałem taką opcję pod uwagę, choćby z tego względu, że nie spodziewałem się dużego zainteresowania. jeśli Beatrix zgłosi chęć bycia ławnikiem, będzie już cały skład będzie można rozpocząć posiedzenie. no chyba, że zgłoszą się kolejni chętni, wtedy trzeba będzie procedować zgodnie z przywołanym już tu artykułem 6 statutu kolegium.

05 lutego 2018, 22:43:01
Nie. Nemo iudex in causa sua. Dostojny Rzym patrzy na mnie i zobowiązuje.

05 lutego 2018, 22:47:35
mądrze. wiedz jednak, że w takiej sytuacji zwiększa się ryzyko, że kolegium się nie zbierze, a co za tym idzie decyzja pozostanie w mocy. chyba, że znajdzie się ktoś obeznany w doktrynie i z obu statutów dokona wykładni przeciwnej, dowodzącej, że brak pełnego składu rodzi inne skutki prawne niż automatyczne utrzymanie decyzji w mocy.

05 lutego 2018, 22:54:17
Moi prawnicy nie odwiedzają portali poetyckich, ale spróbuję się z nimi skontaktować. Do diaska.

05 lutego 2018, 23:46:58
Zaczyna być ciekawie. Testujemy ustrój monarchii demokratycznej. Zgłaszam się! Decydujemy: czy zakaz wypowiadania się przez uber borkosia w SWP jest słuszny, czy nie, czy też decydujemy: 'zakazany' osobnik ma prawo wstępu do Twojego państwa, czy dożywotnia banicja?
Acha, czy Ławnik w Twoim państwie ma również napisane prawa, przywileje/benefity i obowiązki?

06 lutego 2018, 04:09:50
ławnik prowadzi dyskusję nad zasadnością zakwestionowanej decyzji. przepytuje wnioskodawcę i ma jeden głos w końcowym głosowaniu.

Art 8. Postępowanie wszczyna się na wniosek członka SWP, którego wypowiedź została usunięta. -

Art 9. Skład kolegium prowadzi dyskusję nad zasadnością postanowienia o usunięciu wypowiedzi i podejmuje w drodze głosowania decyzję o utrzymaniu postanowienia w mocy lub przywróceniu postu.

Art 10. Decyzja podejmowana jest większością bezwzględną, bez konieczności zachowania quorum.

Art 11. Każdy z ławników ma jeden głos.

06 lutego 2018, 09:18:04
Przepraszam za spóźnienie, ale byłem w bufecie. To co, zaczynamy?

06 lutego 2018, 16:05:01
[wpis usunięty przez założyciela grupy]
06 lutego 2018, 16:05:12
Berele zgłaszasz się na ławnika?


06 lutego 2018, 16:12:47
podekscytowaną gawiedź uprasza się o spokój.

06 lutego 2018, 16:13:17
Dziękuję. jednak pozwolę sobie zauważyć, że przywrócenie postu, wymagałoby chyba prowadzenia biurokracji w ich ewidencjonowaniu i ponownym wklejaniu na czas sądu.

Drugą i zasadniczą TU sprawą, jest nie post, tylko banicja. Na razie tymczasowa.
Trzecie, nie uzyskałam odpowiedzi na pytanie ostatnie, dotyczące samych Ławników. Interesuje mnie wiele, ale np: czy sąd jest jawny, czy przy drzwiach zamkniętych, czyli prościej mówiąc, 'na skrzynkę', czy też w czasie dyskusji mogą mieć wykasowany wpis.

06 lutego 2018, 16:19:55
ciężko jest odpowiedzieć na wszystkie pytania. poruszamy się trochę po omacku. statut będzie w użycie pierwszy raz. ewentualne wątpliwości rozstrzygane będą na bieżąco, w możliwie jak największej zgodności z oba aktami normatywnymi. przy czym zakładamy, że napotkamy wiele luk w prawie.

posiedzenie jest jawne i dzieje się tylko na forum liternetu. to na pewno. sprawa dotyczy zakazu ogólnego, więc nie jest aż tak istotne przywoływanie każdego, poszczególnego/ usuniętego wpisu.

06 lutego 2018, 16:24:21
[wpis usunięty przez założyciela grupy]
06 lutego 2018, 16:24:43
Zgadzam się na ławnika. Co tu robi Jarocki?

06 lutego 2018, 16:30:37
no to możemy zaczynać, jest pełen skład.

06 lutego 2018, 16:34:35
Ok. Wracając do sedna. Ja jestem szczerym pasjonatem filozofii, także Nietzschego i wydaje mi się, że nie powinniśmy się w naszej patrotycznej grupie od umiłowania mądrości odcinać. Ale czy rzeczywiście filozofia jest w konflikcie z patriotyzmem i polską wielką religią? Wyznaniem które popchnęło Króla Jana III Sobieskiego do zwycięstwa nad Imperium Osmańskim? Mamy stawać przed wyborem albo - albo? Polak to człowiek wierzący i kochający mądrość.

06 lutego 2018, 16:39:07
[wpis usunięty przez założyciela grupy]
06 lutego 2018, 16:40:43
Musisz być zalogowany, aby móc pisać na forum. Zaloguj się
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się