Grupy >> Rzeczpospolita Polis >> Forum >> Nietzscheańska pochwała chrystianizmu
Autor Wypowiedź
„Chrześcijaństwo jest z istoty sprawą serca, dopiero gdy się w nas ucieleśni, gdy zaistnieje w nas dusza, staje się człowiek prawdziwym chrześcijaninem”.

F. Nietzsche, Pisma pozostałe, Fragmenty 1862 -1868, s. 17.

„[...] chrześcijaństwo, jeden z najwspanialszych przejawów i sposobów wyrazu owej wrogiej światu kultury, o niestrudzonej zdolności do wyrażania, stopniowo wykorzystywano na sto sposobów do poruszania młynów światowych mocy i dlatego zostało ono aż po korzenie zafałszowane i skłamane”.

F. Nietzsche, Pisma pozostałe, tłum. Bogdan Baran, Wydawnictwo „inter esse”, Kraków 2004, s. 224-225.


„Chrześcijaństwo zwyciężyło jako niemistyczna religia objawieniowa świat całokowicie zmistyczyzowany”.

F. Nietzsche, Pisma pozostałe, tłum. Bogdan Baran, Wydawnictwo „inter esse”, Kraków 2004 s. 177.


„Nawet chrześcijaństwo staje się niezbędne: najwyższa forma, najgroźniejsza, najbardziej uwodzicielska, jeśli chodzi o „nie” wobec życia, wyzywa najwyższą afirmację – mnie…. Czymże są te dwa tysiąclecia? Naszym najbardziej pouczającym eksperymentem, wiwisekcją samego życia… Tylko dwa tysiąclecie!...”.

F. Nietzsche, Pisma pozostałe, tłum. Bogdan Baran, Wydawnictwo „inter esse”, Kraków 2004 s. 455.


Można w nieskończoność przytaczać pochwał chrystianizmu sformułowanych przez Fryderyka Nietzschego. Walka o eksternalizację (czyli o to, co się "uzewnętrznia" z myśli, uczuć etc.) jest źródłem Woli Mocy. To, co się eksternalizuje, to panuje. Chrześcijaństwo stało się koniecznym etapem historii dziejów, paradoksem panowania idei „wrogiej życiu”, która jest niejako przedpolem dla zaistnienia życia dostojniejszego, dla zaistnienia nadczłowieka. Prawda natomiast jest: „[...] ruchliwą armią metafor, metonimii, antropomorfizmów, krótko, sumą ludzkich stosunków [...]”, o których zapomniano, że są metaforami”. Im prędzej człowiek dostojny zdobędzie środki materialne, które pozwolą mu generować tę „armię metafor” (wytwarzać świat symboli), która sprzyja retoryce dostojnej, środków, które mogą mu pomóc w swojej „żywczliwej światu” eksternalizjacji, tym mniej wysiłku będzie musiał poświęcić na nihilistyczną ze swej natury walkę, na konieczność, a więcej czasu pozostanie mu na tworzenie i wspieranie życia dostojnego w duchu „religii życia”.

A więc - wrażliwi (czyli silni) do Urzędów.

06 października 2018, 10:09:24
"chrześcijaństwo, jeden z najwspanialszych przejawów i sposobów wyrazu owej wrogiej światu kultury"

na pewno nie brzmi to ironicznie :)

„Nawet chrześcijaństwo staje się niezbędne: najwyższa forma, najgroźniejsza, najbardziej uwodzicielska, jeśli chodzi o „nie” wobec życia, wyzywa najwyższą afirmację – mnie…. ""Można w nieskończoność przytaczać pochwał chrystianizmu sformułowanych przez Fryderyka Nietzschego. Walka o eksternalizację (czyli o to, co się "uzewnętrznia" z myśli, uczuć etc.) jest źródłem Woli Mocy. To, co się eksternalizuje, to panuje. Chrześcijaństwo stało się koniecznym etapem historii dziejów, paradoksem panowania idei „wrogiej życiu”

Doprawdy, über borkoś, nie wiem, co chciałeś udowodnić tymi fragmentami? To, że każdy cytat można zinterpretować na swój sposób?
Z powyższych cytatów jasno wynika, że Nietzsche ostatecznie wszystko uważa za Wolę Mocy. Jest jednak różnica między traktowaniem chrześcijaństwa jako zła koniecznego, które musiało zaistnieć w Europie, od pozytywnego doszukiwania się Woli Mocy w cywilizacji judaistycznej tudzież islamskiej na przekór naszemu światu.

06 października 2018, 15:28:54
I pod drugim:

No tak, co za pochlebstwa.

06 października 2018, 16:05:47
Fragmentów apologetycznych wobec chrystianizmu jest mnóstwo, to ci chciałem "udowodnić". Nietzsche jest realistą i formułuje swoje wnioski w niezwykle surowym porządku ontologicznym. Znaczy to tyle, że nie ma formuły/doktyrny/aksjologii idealnej. Natomiast można zidentyfikować słabsze i mocniejsze strony w doktrynach. Tak też uczynił z chrystianizmem, islamem, czy z judaizmem.

"Na przekór naszemu światu" jest wszystko co głosi wyższość tzw. świata ponadzmysłowego nad tzw. zmysłowym. Wszystko co neguje Wolę Mocy i chce życia na ziemi, które jest ograniczane przez wymysły skodyfikowanej ludzkiej wyobraźni, która jest wporządku dopóki nie zacznie dyktować zjawiskom przeznaczenia.

06 października 2018, 20:12:26
Musisz być zalogowany, aby móc pisać na forum. Zaloguj się
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się